Aparteko egonkortze-prozesuan dagoen zerbitzu anitzetako merezimenduen behin-behineko kalifikazioak

Merezimendu-lehiaketaren kalifikazioa amaitutakoan, merezimenduen behin-behineko balorazioa argitaratzen dugu, eta 30 eguneko epea emango da alegazioak aurkezteko.

Aurreko guztia ikusita, izengaien aurkeztutako merezimenduei behin-behineko puntuazioa emango zaie: Behin-behineko merezimenduaen puntuazioa