Aparteko egonkortze-prozesuan dagoen garbiketa-lanpostuaren merezimenduen behin behineko kalifikazioa

Mereziemendu-lehiaketaren kalifikazioa amaitutakoan, merezimenduen behin behineko balorazioa argitaratzen dugu, eta 30 eguneko epea emango da alegazioak aurkezteko.

Aurreko guztia ikusita, izengaiek aurketutako merezimenduei behin-behineko puntuazioa emango zaie: Behin-behineko kalifizkazioa